Manifest projektowania opartego na danych

Przedstawiamy propozycję zasad, które mają pomóc projektantom w tworzeniu usług lub produktów inspirowanych danymi lub opartych na danych. Chcemy otworzyć dyskusję na temat etycznego, odpowiedzialnego i kreatywnego wykorzystania danych w designie.

Czy zgadzasz się z zaproponowanymi założeniami projektowania opartego na danych? Zagłosuj! Ankieta jest dostępna tutaj.

1


Dane są nowym materiałem projektowym

Dane czynią projektantów skuteczniejszymi w działaniu. Zyskują kolejną perspektywę, przez którą mogą patrzeć na rzeczywistość. Nowe rozwiązania, produkty czy usługi są oparte na rzetelnych informacjach. Forma może podążać za danymi.

2


Za danymi kryją się ludzie, ich zachowania oraz wiedza

Design przyczynia się do humanizacji danych. Projektanci potrafią zestawiać duże zbiory danych z małymi. Dzięki danym projektanci mogą poznać skalę zjawiska, w kontekście którego projektują. Pamiętają, że np. liczby są symbolami, za którymi najczęściej kryje się człowiek.

3


Technologia jest partnerem w procesie projektowym

Projektanci są otwarci na współpracę z nowymi technologiami i koncept rzeczy, które mogą projektować rzeczy. Współpracują ze sztuczną inteligencją, która ma potencjał rozwiązywania problemów. Aktywnie poznają możliwości zastosowania sensorów, sieci cyfrowych, algorytmów oraz metody i techniki sztucznej inteligencji. Opanowując nowe narzędzia, poszerzają możliwości projektowe.

4


Prywatność i bezpieczeństwo danych są priorytetem

Projektanci tworzą rozwiązania, które nikogo nie krzywdzą, szanują prawo do prywatności. Pomagają w projektowaniu procesów decyzyjnych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych. Biorą odpowiedzialność za dostarczane rozwiązania oparte o dane. Są godne zaufania, etyczne oraz istotne dla ludzi i środowiska.

5


Decyzje projektowe są oparte o kodeksy etyczne

Dane wykorzystywane są tylko w dobrej wierze, nigdy do manipulacji zachowaniami ludzi. Podejmując decyzję o projektowaniu w oparciu o dane, projektanci dobrze wiedzą dlaczego to robią i posiadają zestaw etycznych reguł, którymi się kierują. Potrafią stworzyć scenariusze rozwiązania opartego o dane w różnych perspektywach czasowych, np. za rok, pięć czy dziesięć lat.

6


Weryfikacja danych przed wykorzystaniem

Korzystając z krytycznego myślenia, projektanci potrafią kwestionować i podważać dane. W ten sposób poddają dane próbie i weryfikacji. Potrafią dotrzeć do źródeł informacji oraz dzielą się danymi.

7


Dane wykorzystywane w sposób kreatywny

Projektanci odkrywają nowe zastosowania dla danych. Zastanawiają się, co powstanie na przecięciu designu i nowych technologii. Oswajają dane sprawiając, że są bliższe ludziom. Wówczas to, co wydaje się nieprzyjazne, staje się dostępne i bliskie. Dane to nowe źródło inspiracji i sposób ekspresji.

8


Rozwój kompetencji niezbędnych do rozumienia danych

Projektanci rozwijają kompetencje analityczne niezbędne do rozumienia danych, takie jak podstawowa statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, czytanie wykresów techniki przetwarzania danych.

9


Nowe kierunki, które są potwierdzone przez dane

Dane umożliwiają stawianie pytań badawczych i wskazują obszary, które wymagają interwencji projektowej. Projektanci podążają za tymi wskazówkami.

10


Gromadzenie i przetwarzanie danych jako problem projektowy

Projektanci zwracają uwagę na zagrożenia i możliwości, które pojawiają się wokół danych. Informują o tych kwestiach przez sztukę i propozycje rozwiązań.